Artykuły

Leasing operacyjny a finansowy – najważniejsze różnice

umowa leasingu operacyjnego i finansowego oznacza zaakceptowanie różnych warunków