Toyota Bońkowscy przECOnała poznaniaków

18 tysięcy osób odwiedzających zieloną strefę oczyszczania powietrza, zmniejszenie ilości spalanego paliwa aż o 30% dzięki lekcjom z eco-drivingu, mniej samochodów na drogach i redukcja dwutlenku wydzielanego do atmosfery o blisko 70%,…