Stłuczka nie z twojej winy? Zobacz, co ci się należy!

ubezpieczenie-motocykla

Jeśli braliśmy udział w kolizji i ze spisanego na miejscu oświadczenia (lub z notatki policji) wynika, że wina nie leży po naszej stronie, przysługują nam różne świadczenia.  Podstawą do ubiegania się o nie jest oczywiście posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), obowiązkowego dla wszystkich właścicieli samochodów w Polsce.

Postępowanie zaraz po stłuczce

Czas tuż po kolizji jest bardzo ważny ? jeśli nie dopilnujemy całej procedury spisywania oświadczenia, ustalania przebiegu kolizji, odszkodowanie może nam przejść koło nosa.

Załóżmy jednak, że cała procedura przebiegła zgodnie z planem ? sytuacja jest wyjaśniona, a sprawca poczuwa się do winy. Zgodnie z kodeksem cywilnym taka osoba zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody. Trzeba jednak móc udowodnić jej winę oraz uzasadnić wysokość roszczenia.

Ubezpieczyciel wkracza do akcji

Po spisaniu dokumentu ze stronami biorącymi udział w kolizji należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem. Na miejsce stłuczki, gdy sytuacja tego wymaga, przysyłana jest pomoc typu assistance. Przedstawiciel towarzystwa dokonuje na miejscu dokumentacji zdarzenia.

Następnym krokiem jest spotkanie z rzeczoznawcą z towarzystwa ubezpieczeniowego, który przygotowuje wycenę kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe informuje nas o efekcie wyceny i w ciągu kilkunastu dni otrzymujemy wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

Co jeszcze daje nam ubezpieczenie OC?

Ta sama polisa gwarantuje też wypłatę świadczeń za leczenie ewentualnych kontuzji pasażerów naszego samochodu, pobieraną z polisy osoby winnej stłuczki. Jeśli w wyniku kolizji nasze auto nadaje się do kasacji, z OC sprawcy przysługuje nam zwrot kosztów za auto zastępcze.

Jeśli szkoda została wyrządzona przez nieznanego sprawcę, przysługuje nam świadczenie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Podobnie rzecz się ma w przypadku, gdy szkodę wyrządziła osoba, której personalia znamy, ale była ona nieubezpieczona.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, jeśli w wyniku zdarzenia na drodze ponieśliśmy szkodę ? uszkodzenie ciała, utratę zdrowia oraz utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Koszty wynikłe z uszkodzenia ciała i zdrowia to m.in. przewlekłe leczenie szpitalne, opieka pozaszpitalna i rehabilitacja, koszty sprzętu rehabilitacyjnego (kul, wózków etc.). W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy zarobkowej przysługuje nam renta.

Oprócz ubezpieczenia OC warto wykorzystać też ubezpieczenia z innych źródeł. Ubezpieczenia typu NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) są wprawdzie nieobowiązkowe, ale w praktyce konieczne – stanowią dodatkową ochronę w sytuacjach nieprzewidzianych. Ubezpieczenie w ramach sytemu ZUS chroni nas natomiast przed wypadkami komunikacyjnymi w trakcie pracy.