Manualne i elektroniczne. Opłaty drogowe w Polsce

Za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg i autostrad w Polsce musimy uiścić określone opłaty. Objęte nim są zarówno samochody osobowe, samochody ciężarowe, jak i autobusy.

System poboru opłat drogowych w Polsce jest dosyć skomplikowany i niejednolity. Wynika to z faktu, że część autostrad w naszym kraju była budowana przez firmy prywatne, a część w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Z tego powodu część z opłat za transport pobieranych jest przez państwo polskie, a część przez koncesjonariuszy. W zależności od tego, kto pobiera opłaty, stawki za przejechanie jednego kilometra na różnych odcinkach autostrad mogą się od siebie znacząco różnić. Możemy wyróżnić również dwie metody pobierania opłat: manualną i elektroniczną.

Opłaty za autostrady zarządzane przez GDDKiA

Przejeżdżając przez autostrady zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad będziemy musieli liczyć się z opłatami na następujących odcinkach:
– Autostrada A2 – odcinek Konin – Stryków
– Autostrada A4 – odcinek Wrocław – Sośnica.

Stawki za przejazd tymi odcinkami autostrad zostały uregulowane w „Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą”.

Opłaty za korzystanie z autostrad wybudowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp):

Opłaty będziemy musieli uiścić również za przejazd niektórymi odcinkami autostrad wybudowanymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego:
– Autostrada A1 – odcinek Rusocin – Nowa Wieś
– Autostrada A2 – odcinek odcinek Konin – Świecko
– Autostrada A4 – odcinek Kraków – Katowice.

System ViaToll

Via Toll to elektroniczny system poboru opłat obowiązujący na wielu odcinkach dróg i autostrad w Polsce. Opłaty pobrane za pośrednictwem systemu ViaToll zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. Opłatami objęte są pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli samochody ciężarowe oraz autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.

System manualny poboru opłat:

System manualny dostępny jest dla pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 tony. W tym przypadku opłat dokonujemy przy bramkach na autostradzie. Wjeżdżając na dany odcinek autostrady pobieramy specjalny bilet. Zjeżdżając z autostrady na podstawie tego biletu uiszczamy opłatę.

System elektroniczny poboru opłat

Na niektórych odcinkach dróg krajowych, dróg ekspresowych i autostrad obowiązuje elektroniczny system poboru opłat. Obejmuje on opłaty pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wysokość opłat w tym przypadku zależy od długości danego odcinka autostrady i klasy drogi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz klasy emisji spalin EURO.