Jak zmniejszyć koszty posiadania floty samochodowej?

Koszty związane z posiadaniem floty samochodowej to nie tylko cena zakupu pojazdu, ale również kilka dodatkowych elementów, które są ściśle związane z użytkowaniem i utrzymaniem auta w okresie, kiedy jest eksploatowane przez pracowników przedsiębiorstwa.

Zalicza się do tego przeglądy i niezbędne naprawy,  zużycie paliwa, podatki, opłaty drogowe oraz zarobki kierowców. Rozwiązania telematyczne, które oferuje firma Finder S.A., będąca liderem tej branży w Polsce, pozwalają znacznie zmniejszyć wyżej wymienione wydatki, bez względu na to, ile samochodów wchodzi w skład floty służbowej. Profesjonalne oraz racjonalne zarządzanie poparte dokładnymi danymi generuje olbrzymie oszczędności dla firmy. Bardzo dużo zyskują przedsiębiorstwa transportowe, które swoje dochody opierają w największym stopniu na samochodach.

Zdarzają się jeszcze firmy, w których obowiązują tak zwane motogodziny, czyli sytuacja w której paliwo jest pobierane na 8 godzin pracy, a w przypadku nie wykorzystania całej przysługującej puli – pracownik zaoszczędzone litry bierze dla siebie, co jest traktowane jako dodatek do wynagrodzenia. Nowoczesne systemy telematyczne, dają możliwość nieustannego monitorowania zużycia paliwa, zatem takie postępowanie nie wchodzi w rachubę.

Wprowadzenie profesjonalnego zarządzania flotą firmową daje szereg dodatkowych korzyści, do których zalicza się efektywniejsze planowanie tras przejazdów oraz zarządzanie czasem pracy kierowcy. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, że aż 1/3 przejazdów służbowych w Polsce to puste przebiegi! Zarządzanie flotą online jest w stanie zlikwidować takie nadużycia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów jest optymalizacja czasu.

Szczegółowa analiza danych pochodzących z systemu monitorującego jest w stanie wyliczyć dokładne czy kierowcy wykorzystują samochody do celów służbowych czy prywatnych również. Kierowcy, którzy wiedzą, że przedsiębiorstwo korzysta z usług telematycznych są bardziej zdyscyplinowani, co więcej, starają się zmienić swoje dotychczasowe nawyki na drogach. Wdrażają zasady eco-drivingu, zatem jeżdżą nie tylko ekologicznie, ale i ekonomicznie. Ma to bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo, ponieważ zmniejsza się ilość wypadków i kolizji, które powodują kierowcy służbówek. Warto dodać, że w Szwecji systemy telematyczne wykorzystywane są podczas transportu medycznego.

Oznacza to, że karetki pogotowia ratunkowego wyposażone są w system zsynchronizowany z sygnalizacją świetlną, dzięki czemu kierowca może sterować ruchem, czyli szybciej i bezpieczniej pokonuje trasę przejazdu. Coraz więcej ubezpieczycieli interesuje się telematyką, ponieważ mogąc ocenić zachowanie kierowcy na drodze, mogą ocenić ryzyko i na podstawie danych wycenić składkę. Reasumując – aby zmniejszyć koszty posiadania floty samochodowej, warto wykorzystać systemy telematyczne, które nie tylko obniżają koszty związane z utrzymaniem pojazdów, koszty zużycia paliwa, ale dodatkowo zmniejszają wypadkowość i wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach.