Jak postępować w przypadku stłuczki?

stluczka

Wypadek lub kolizja samochodowa, to jedne z najbardziej stresujących zdarzeń losowych, które mogą nas spotkać na drodze. Ważne, byśmy jednak bezpośrednio po zdarzeniu nie tracili głowy i byli przygotowani na odpowiedni tok postępowania w takich sytuacjach. Zachowanie właściwych procedur i przygotowanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej zapewni nam zredukowanie problemów związanych z wypłatą odszkodowania praktycznie do minimum.

Zaraz po zdarzeniu

Na wstępie warto zdefiniować dwa niezwykle istotne ? w kontekście stłuczki samochodowej ? pojęcia. Zdarzenie, w którym ucierpiały jedynie pojazdy należy określić mianem kolizji drogowej. Nie wymaga ona wzywania policji. Z kolei zdarzenie, w którym ranni są także ludzie, należy zdefiniować jako wypadek. Wezwanie policji jest w razie wypadku bezwzględnie konieczne. W razie potrzeby należy również wezwać pogotowie ratunkowe i udzielić pomocy poszkodowanym.

Jeśli pojazd jest się w stanie poruszać, powinniśmy usunąć go z jezdni (nie możemy jednak tego robić, jeśli któryś z pasażerów uszkodzonych pojazdów został poważnie ranny). Jeśli natomiast pojazdem nie da się poruszać ? powinniśmy jedynie zabezpieczyć go trójkątem ostrzegawczym i pozostawić na miejscu zdarzenia.

Oświadczenie woli

Jeśli wina za spowodowanie zdarzenia jest łatwa do określenia, a dodatkowo sprawca się przyznaje ? pozostaje spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym (druk takiego oświadczenia warto wozić w samochodzie). Dokument ten powinien zawierać m.in. datę i godzinę zdarzenia, dane personalne uczestników zdarzenia, ulicę, miejscowość, markę i numery rejestracyjne pojazdów, dane sprawcy (nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, numer dowodu i prawa jazdy wraz z kategorią), numer dowodu rejestracyjnego pojazdu, nazwę ubezpieczyciela OC wraz z numerem polisy, opis okoliczności zdarzenia, dane personalne ewentualnych świadków. Niezbędne są podpisy sprawy i pokrzywdzonego. Warto także zadbać o dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzenia, które potwierdzi zaistnienie zdarzenie oraz pozwoli określić rozmiar uszkodzeń.

Jeśli jednak sprawca nie przyznaje się do winy, jest nietrzeźwy, nie ma wymaganych dokumentów lub wina jest trudna do ustalenia, warto wezwać policję. Dobrze też, jeśli są świadkowie zdarzenia i możemy się wesprzeć ich zeznaniami dla policji. Urzędowa notatka policji z miejsca zdarzenia jest ważnym dokumentem, którego kopię przekażemy ubezpieczycielowi.

Zgłoszenie szkody

Przy zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia OC niezbędne są dane ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli zostało spisane oświadczenie, to właśnie w nim powinny być zawarte odpowiednie informacje. Jeśli zaś w ustalenie sprawcy była zaangażowana policja, to funkcjonariusz tej jednostki powinien podać nam odpowiednie dane. Będą one konieczne przy telefonicznym powiadomieniu ubezpieczyciela. Jeśli szkoda jest likwidowana z naszego ubezpieczenia autocasco, niezbędny jest kontakt z naszym ubezpieczycielem (również holowanie uszkodzonego pojazdu ? dostępne w odpowiednich wariantach ubezpieczenia assistance ? wymaga takiego kontaktu). Warto wcześniej zadbać o dodatkową opcję dobrowolnego ubezpieczenia assistance. W razie wypadku lub kolizji jest ono nieocenione.

Telefoniczne zgłoszenie szkody obliguje nas do podania ubezpieczycielowi m.in. swoich danych oraz danych sprawcy, opisu sytuacyjnego zaistniałego zdarzenia i miejsca pozostawienia uszkodzonego pojazdu. Na tej podstawie wysłany przez ubezpieczyciela rzeczoznawca jest w stanie dokonać oględzin pojazdu, opisać szkodę i sporządzić jej pisemne zgłoszenie. Po zakończeniu tej procedury przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej poda nam numer szkody, na który powinniśmy się powoływać podczas kolejnego etapu, czyli likwidacji szkody.

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody ? w zależności od konkretnego ubezpieczyciela ? może nastąpić w drodze gotówkowej i bezgotówkowej ? Firma Aviva współpracuje z dobrymi i renomowanymi warsztatami naprawczymi, które są w stanie zapewnić bezproblemową i solidną naprawdę pojazdu. Zaoferują też samochód zastępczy oraz inne udogodnienia w razie napraw wymagających dłuższych działań. To klient decyduje o wyborze formuły rozliczenia szkody.