Chcesz reklamować zakupiony samochód – oto 10 rzeczy które powinieneś wiedzieć

Chcesz reklamować zakupiony samochód - oto 10 rzeczy które powinieneś wiedzieć

Zakup używanego samochodu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nawet jeśli dobrze obejrzymy auto przed dokonaniem transakcji, to jego wady, zatajone przez sprzedającego, możemy odkryć dopiero po kilku dniach użytkowania. Na szczęście kupującego chroni Kodeks Cywilny i przepisy o rękojmi, do których zastosować się musi każdy sprzedający używany samochód. ? mówi jeden z ekspertów serwisu autoDNA.pl, w którym można sprawdzić używane auto przed zakupem, wpisując jego numer VIN.

Oto odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań związanych z reklamowaniem samochodów zakupionych przez osoby fizyczne.

 1. Czy reklamować można tylko pojazd nowy?

Nie. Reklamować można pojazd zarówno nowy, jak i używany.

 1. Czy reklamować można tylko pojazd kupiony od firmy?

Nie. Swoich praw możemy także dochodzić od osób fizycznych.

 1. W jakich przypadkach możemy reklamować samochód?

Reklamować zakupiony samochód możemy wtedy gdy posiada on wady, które w momencie sprzedaży były ukryte, nie wiedzieliśmy o nich, a obniżają one wartość pojazdu. Mogą to być wady fizyczne lub prawne.

 1. Na czym polegają wady fizyczne?

Wada fizyczna pojazdu występuje wtedy gdy jego stan techniczny odbiega od zapewnień, które złożył nam sprzedawca (np. ma zatarty silnik a sprzedawca twierdził, że jest on w dobrym stanie), ma inny przebieg niż deklarowany przez sprzedawcę, nie posiada jakiegoś elementu wyposażenia technicznego albo gdy sprzedawca obiecywał, że jest bezwypadkowe, a okaże się, że w wypadku uczestniczyło. Niezgody z umową będzie też pojazd w pełni sprawny, ale który ma np. inny kolor lakieru niż ten, na który umawialiśmy się zawierając umowę kupna-sprzedaży. Co ciekawe gdy kupujemy pojazd nowy, to za niezgodność z umową możemy uznać nawet fakt, że nie odpowiada on zapewnieniom przedstawianym przez producenta w? reklamie!

 1. Na czym polegają wady prawne auta?

Wadą prawną pojazdu będzie fakt, iż pochodzi ono z kradzieży, jest własnością lub przedmiotem obciążeń strony trzeciej lub też prawo jego dysponowaniem zostało ograniczone przez uprawniony do tego organ (np. jest dowodem w sprawie sądowej i nie mogło zostać w związku z tym sprzedane).

 1. Czy sprzedawca zawsze odpowiada za niezgodność auta z umową?

Nie. Jeżeli sprzedający udowodni, że nabywca wiedział w momencie transakcji o fakcie, o który wnosi pretensje, to nie poniesie odpowiedzialności. ? Ryzyko zakupu kradzionego auta można zminimalizować sprawdzając wcześniej VIN pojazdu ? przypomina jednak ekspert z serwisu autoDNA.pl.

Co więcej, przepisy nakładają na kupującego obowiązek „rozsądnej oceny” przedmiotu zakupu. Jeżeli więc po paru miesiącach od zakupu klient wraca do sprzedawcy z zarzutami o niezgodności z umową pojazdu, w którym stan tapicerki jest nienajlepszy, to zostaną one oddalone. Kupujący nabywając auto używane powinien był „rozsądnie ocenić”, że takie samochody mogą mieć zużytą tapicerkę.

 1. Czego można żądać składając reklamację?

Korzystając z rękojmi teoretycznie możemy wnosić o:

 • odstąpienie od umowy czyli zwrot pojazdu w zamian za zwrot pieniędzy,
 • obniżenie ceny,
 • usunięcie usterki w toku bezpłatnej naprawy w określonym terminie,
 • wymianę pojazdu na nowy.

W praktyce oczywiście o wymianę na nowy możemy wnosić tylko w przypadku gdy sami nabyliśmy pojazd wcześniej nieużywany. Pamiętajmy też, że sprzedawca nie jest zobligowany uznać naszego roszczenia z miejsca i najpewniej zaproponuje on by wadę fizyczną auta usunąć poprzez naprawę. Dopiero gdy jest ona niemożliwa lub naraża nabywcę na znaczne niedogodności (np. bardzo długi czas oczekiwania) możemy żądać obniżenia ceny auta.

Najmniej prawdopodobne jest oczywiście uzyskanie zwrotu całej kwoty wydanej na pojazd. Nie ma chyba jednak sprzedawcy, które uzna od ręki takie roszczenie. Przystępując do tej procedury musimy więc zakładać, że będziemy musieli przebrnąć najpierw przez procedurę zgłaszania skargi do rzecznika praw konsumenta, a potem sprawę w sądzie.

 1. Kiedy można składać reklamację?

Reklamować auto możemy w ciągu 2 lat od momentu jego odbioru. Czasem w komisach, gdy transakcja dotyczy aut używanych, sprzedawcy chcą ograniczyć ten okres do 1 roku. Warto jednak pamiętać, że jeżeli niezgodność z umową zauważymy w ciągu roku od odbioru samochodu, to przyjmuje się, że niezgodność towaru z umową faktycznie istniała w chwili jego wydania i to na sprzedawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że tak nie było. Tymczasem jeżeli z roszczeniem wystąpimy po upływie roku, to ciężar udowodnienia niezgodności towaru z umową spoczywa niestety na nas. Pamiętajmy także żeby o niezgodności z umową poinformować sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu jej stwierdzenia.

Jeżeli uważamy, że sprzedawca celowo zataił przed nami wadę pojazdu, możemy z reklamacją zgłosić się nawet po upływie 2 lat od daty odbioru samochodu.

 1. Jak złożyć reklamację?

Reklamację składamy na piśmie, które wysyłamy do sprzedawcy listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Jaki czas ma sprzedawca na ustosunkowanie się do reklamacji?

Sprzedawca musi odpowiedzieć na naszą reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, jeżeli sprzedawca musi pozyskać zewnętrzną opinię lub przeprowadzić badanie samochodu. Jeżeli po upływie tego okresu sprzedawca nie wystosuje do nas odpowiedzi na reklamację, możemy przyjąć, że została ona uznana.

Jak widać scenariuszy reklamacji auta może być dużo. Auto mogliśmy nabyć nowe lub używane, od firmy lub osoby fizycznej. Przedmiotem naszego roszczenia mogą być wady fizyczne lub prawne. Możemy też żądać różnych sposobów ich usunięcia. Sytuacja może się dziać w ciągu roku od odbioru auta, pomiędzy 12 a 24 miesiącem jak i po upływie tego okresu. Do sprawy warto podejść na chłodno i ocenić, czy nasza sprawa ma charakter oczywisty, czy sprzedawca ma poważne podstawy, by nasze roszczenie odrzucić. W tym drugim wypadku przed przystąpieniem do działania na pewno warto zasięgnąć przynajmniej konsultacji prawnika.